حمل و نقل و تحویل

حمل و نقل و تحویل

توضیح کوتاه:

◊ ما بیش از 200 حمل و نقل کانتینر و نوع ون کامیون که ما در چین کار

◊ ما همچنین قراردادهای محلی قوی با چینی ارائه دهندگان تدارکات داخلی و پیک مجبور به ارائه وانت و تحویل خدمات اقتصادی

کامیون ◊ ویژه مانند کامیون DG، کامیون فریزر، کم مسطح تریلر، کامیون تعلیق ما نیز عمل


خدمات جزئیات

خدمات برچسب ها

◊ ما بیش از 200 حمل و نقل کانتینر و نوع ون کامیون که ما در چین کار

◊ ما همچنین قراردادهای محلی قوی با چینی ارائه دهندگان تدارکات داخلی و پیک مجبور به ارائه وانت و تحویل خدمات اقتصادی

کامیون ◊ ویژه مانند کامیون DG، کامیون فریزر، کم مسطح تریلر، کامیون تعلیق ما نیز عمل


  • قبلی:
  • بعدی: