ດໍາເນີນການສິນຄ້າ - TOCN SUPPLY CHAIN ​​(QIANHAI) LIMITED

ສິນຄ້າບໍລິຫານວຽກ

ຊີ້ນ

ຫມາກ

ເຫຼົ້າແວງ

ເຟີນິເຈີ

ເຄື່ອງສໍາອາງ

ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນ

ໄມ້

ຢາງ

IC

Chemical

ຜະລິດຕະພັນດິຈິຕອນ

ອາຫານ

ສິລະປະແລະວັດຖຸໂບຫານ

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄຟຟ້າ

ເຮັດໃຫ້ມີແສງ

ເມັດພືດ

ເຮືອ

ເຮືອບິນ

ຫນັງ

Automobile