Со нив се ракува СТОКИ - TOCN на снабдувачки синџири (QIANHAI) ОГРАНИЧЕНА

Со нив се ракува СТОКИ

месо

овошје

вино

Мебел

козметика

Машини и опрема

дрво

пластични

IC

хемиски

дигитални Производи

храна

Уметнички дела и антички

електрични апарати

осветлување

жито

брод

Типови на авионите

кожа

автомобилски