ਜਨਮਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਐਮੀ ਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਓ.ਪੀ. ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ

ਜਨਮਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਐਮੀ ਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਯਾਤ ਓ.ਪੀ. ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਨਮਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਐਮੀ ਲੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਓ.ਪੀ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਅ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ


ਪੋਸਟ ਵਾਰ: ਅਗਸਤ-16-2019