Triển lãm & Sự kiện Logistics

Triển lãm & Sự kiện Logistics

Mô tả ngắn:

◊ Với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện Triển lãm & hậu cần, chúng tôi cũng có khả năng làm dịch vụ hậu cần triển lãm 

◊ ATA Carnet hoạt động chứng nhận, chúng tôi cung cấp chính thức giải pháp tài liệu chính

◊ Chúng tôi cũng trả tiền gửi Duty Thuế / cho khách hàng

◊ Giao hàng là trực tiếp đến Booth


Dịch vụ chi tiết

Dịch vụ Thẻ

◊ Với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện Triển lãm & hậu cần, chúng tôi cũng có khả năng làm dịch vụ hậu cần triển lãm 

◊ ATA Carnet hoạt động chứng nhận, chúng tôi cung cấp chính thức giải pháp tài liệu chính

◊ Chúng tôi cũng trả tiền gửi Duty Thuế / cho khách hàng

◊ Giao hàng là trực tiếp đến Booth


  • Theo thời gian:
  • Tiếp theo: