Vận tải & Giao hàng

Vận tải & Giao hàng

Mô tả ngắn:

◊ Chúng tôi có hơn 200 xe tải chuyên chở container và van loại mà chúng tôi hoạt động ở Trung Quốc

◊ Chúng tôi cũng có hợp đồng địa phương chặt chẽ với các nhà cung cấp và giao thông logistics nội địa Trung Quốc để cung cấp dịch vụ đón và giao kinh tế

xe tải ◊ đặc biệt như xe tải DG, xe tải đông lạnh, thấp phẳng trailers, xe tải treo chúng tôi cũng hoạt động


Dịch vụ chi tiết

Dịch vụ Thẻ

◊ Chúng tôi có hơn 200 xe tải chuyên chở container và van loại mà chúng tôi hoạt động ở Trung Quốc

◊ Chúng tôi cũng có hợp đồng địa phương chặt chẽ với các nhà cung cấp và giao thông logistics nội địa Trung Quốc để cung cấp dịch vụ đón và giao kinh tế

xe tải ◊ đặc biệt như xe tải DG, xe tải đông lạnh, thấp phẳng trailers, xe tải treo chúng tôi cũng hoạt động


  • Theo thời gian:
  • Tiếp theo: