ToCN หมายถึงประเทศจีน ToCN ซัพพลายเชน (Qianhai) จำกัด มุ่งเน้นการจัดการห่วงโซ่สินค้านำเข้าอุปทานมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพิธีการศุลกากรนำเข้าและโลจิสติกการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับการให้บริการมืออาชีพโลกไปยังประเทศจีนแบบ door-to-door บริการจัดส่งสินค้า .

อ่านเพิ่มเติม