ToCN nghĩa Để Trung Quốc, Chain ToCN Supply (Qianhai) Limited cô đặc về quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa nhập khẩu, nó được cam kết cung cấp nhanh chóng, thủ tục hải quan nhập khẩu và hậu cần các giải pháp tiết kiệm, cũng như cung cấp trên thế giới chuyên nghiệp để door-to-door dịch vụ vận chuyển Trung Quốc .

Đọc thêm